Wiki ng New BoBoiBoy
Advertisement

Si Potato ay karakter sa BoBoiBoy.


Overview

Isa siyang maliit na pusa at kayumanggi

Yaya

Dati siyang alagang pusa ng mga Yah pero nang isilang ang kapatid ni Yaya na si ToToiToy, pinabayaan na lang siyang gumala kung saan-saan pero ipinalit ang elepanteng si Alebi.

Advertisement