Wiki ng New BoBoiBoy
Advertisement

Potato

Si Potato ay karakter sa BoBoiBoy.

Overview[]

Isa siyang maliit na pusa at kayumanggi.

Yaya[]

Dati siyang alagang pusa ng mga Yah pero nang isilang ang kapatid ni Yaya na si ToToiToy, pinabayaan na lang siyang gumala kung saan-saan pero ipinalit ang elepanteng si Alebi.

Advertisement